HELGHÄNG 11 maj!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv. Äntligen Helghääääääääng – igen! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, […]

Läs mer

HELGHÄNG 20 april!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv. Äntligen Helghääääääääng – igen! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, […]

Läs mer

HELGHÄNG 9 mars!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv. Äntligen Helghääääääääng – igen! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, […]

Läs mer

HELGHÄNG 10 februari!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv. Äntligen Helghääääääääng – igen! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, […]

Läs mer

HELGHÄNG 25 NOVEMBER!

Dags för terminsavslut! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv. Äntligen Helghääääääääng – den här gången terminsavslut! En lördag i sann Brainpoolanda. Det […]

Läs mer

HELGHÄNG 21 oktober!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv. Äntligen Helghääääääääng – igen! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, […]

Läs mer

HELGHÄNG 23 September!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv. Äntligen Helghääääääääng – igen! Äntligen Helghääääääääng – igen! En lördag i sann Brainpoolanda. […]

Läs mer

HELGHÄNG 26 augusti!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv. Äntligen Helghääääääääng – igen! Äntligen Helghääääääääng – terminens första! ☀️🔥❤️ “Rymd i kvadrat” […]

Läs mer

HELGHÄNG 13 maj 2023!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv Äntligen Helghääääääääng – igen! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, […]

Läs mer

HELGHÄNG 11 mars 2023!

Äntligen igen, Helghääääääääng! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, tänkande, frågor, diskussioner och perspektiv Äntligen Helghääääääääng – igen! En lördag i sann Brainpoolanda. Det blir utmaningar, kunskap, […]

Läs mer