Brainpool Academy

När man vill  förstå och fördjupa sig för att få en egen uppfattning inom komplexa områden. Deltagare är både ungdomar och ledande befattningshavare i näringsliv.

Deltagarna möts kring akademisk kunskap och gästföreläsningar som varvas med ”Tänka Tillsammans” sessioner – utbyte mellan deltagarna för att ge perspektiv, väcka frågor och göra kunskapen till din egen. 

Att fatta

Att Fatta AI

 Utveckla ditt sätt att tänka kring AI, lär dig ställa frågor, se egna utmaningar och möjligheter och väck intresset att lära dig mer om AI. Du får helt enkelt en egen uppfattning om området AI, på ett kul och prestigelöst sätt.

Under fyra tillfällen möts näringsliv och ungdomar kring gemensam akademisk kunskap. Gästföreläsningar av unga experter inom området varvas med ”TänkaTillsammans” sessioner – utbyte mellan deltagarna för att ge perspektiv, ställa frågor och göra kunskapen till din egen. Det blir bra på riktigt!

Vi har arrangerat kursen fyra tillfällen och får betyg 9 av 10 av både ungdomar & näringsliv (VD, styrelseproffs, jurist, marknadschef, revisor, HR-strateg, innovationschef) 

"Att Fatta AI"

Tankeväckare

Tankar som väckts hos deltagare under våra träffar.

“Organisationer idag har inte insett de stora styrkorna i AI utan ser ur ett för litet perspektiv. AI ses mer som verktyg som kan stötta människor att effektivisera sitt arbete, inte att ta över arbetsuppgifterna”

Jag behöver börja med mig själv – måste göra som jag lär och sprida kunskapen om AI på jobbet. Det finns ett behov att stanna till och förstå vad som kommer ske. Genom att förstå så kommer rädslan att minska. Börjar man sen så  kommer man bli mycket mer kreativ. Så jag tycker det finns mycket mer positivt med AI än bara “konsekvenserna”.

“Varför ställer vi så höga krav på maskinerna? Intressant. Efterlikna mänskliga hjärnan…. Det kanske är en begränsning att sikta på att AI ska likna mänskliga hjärnan?”

 

“Det är så svårt att föreställa sig hur det kommer att bli. Just nu står vi i kölvattnet med möjligheterna framför oss. Möjligheterna är näst intill oändliga. Och vi måste bestämma.” 

 

Client Photo
Birgitta Mortensen HR Strateg
Client Photo
Stina Liljekvist Kommunikonsdirektör Skandia & Ordförande Ideer för livet

Review Text

Client Photo
Carl Östring Styrelseproffs & jurist

Review Text

Möt några som varit med på Att Fatta AI och några klipp

 

Matematik på Riktigt

Matematik på riktigt

”Matematik på riktigt” – en möjlighet i matematik för dig som verkligen gillar det. Det blir en djupdykning i mängdlära och grafteori. Vad kommer efter gymnasiematematiken? Kursen kommer att visa på att matematiken är bredare än vad man kan tro. Det finns så mycket mer i matte än det man lär sig i högstadiet och gymnasiet. Många andra sätt att formulera matematiska problem på samt beräkningssätt. Viktigare än att ha rätt svar är att klura kring olika sätt att komma fram till ett svar på.

En kurs om 4 tillfällen, måndagar kl. 17.30 – 19.00 Kursstart den: 7 mars, (14 mars, 21 mars, 28 mars)