General Counsel

General Counsel har sedan millennieskiftet hunnit bygga upp både en djup kunskap om juridiska frågor och en stor affärsmässig bredd.