Jesper

Vem är du?

Jesper Carlsson, 18 år, går sista året på naturvetenskapsprogrammet och planerar att plugga teknisk fysik vid Uppsala universitet till hösten. 

Beskriv dig själv med tre ord.

Nyfiken, utforskande och ifrågesättande. 

Favoritcitat?

Ett av mina favoritcitat är från Steve Jobs, “The people who were crazy enough to think they could change the world, are the ones who do”.

Vad har Brainpool gett dig?

Brainpool har gett mig ett nätverk som har gett mig kunskap, ett sammanhang och vänner för livet.