Mohammad

Ditt namn, ålder och vad gör du? 

Mohammad heter jag, 20 år gammal och pluggar natur och natur programmet tredje året.

Hur minns du din första Brainpool träff? 

Det var verkligen minnesvärd, någon gång för två år sedan. För mig var det en annan värld att vara. En värld med människor som var nyfikna, gillade kunskap och vågade tänker stort.

Vilka dörrar har Brainpool öppnat för dig? På vilket sätt påverkas du av Brainpool utanför själva föreläsningarna? 

Brainpool har hjälpt mig med nätverkande, där jag har lärt känna otroligt spännande människor som man kan ha som förebilder. För jag tycker att det inte är farligt att leva i fel miljö, men det är katastrofalt att inte ha förebilder i samhället. Utanför Brainpool är jag engagerad i olika saker och har lärt mig att allt är möjligt om man vågar tro på sig själv.

Vad var det hos dig som sökte sig till Brainpool? 

Jag var mest nyfiken och saknade en värld där jag kunde dela med mig av mina tankar och idéer. Brainpool får man vara sig själv och dela med sig av sina tankar. Dessutom kan man utveckla idéer och tankar tillsammans med andra ungdomar.