Skandia Idéer för livet

Hälsa och trygghet för barn och unga

“Skandias stiftelse Idéer för livet har som mål att bidra till bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Vi arbetar långsiktigt för fler och mer effektiva sociala insatser genom att stödja forskning, metoder och ideella barn- och ungdomsprojekt. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser för barn och unga genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning.”

     Skandia Idéer för livet