Stina Liljekvist

Chef Strategisk Kommunikation & Marknad Skandia, Ordförande Idéer för Livet