Unibap

Unibaps Vision

“Unibaps vision är att med innovativa och världsledande AI- och automationslösningar verka för en effektivare och mer hållbar industri och rymdfart och därigenom en bättre och mer hållbar värld.

Vi ska leda teknikutvecklingen för att skapa ett tydligt värde för våra kunder i form av högre produktionskvalitet, ekonomisk vinst och säkrare arbetsplatser. Med AI-baserade automationslösningar ska vi eliminera de smutsiga, tråkiga och farliga arbetsuppgifterna som sliter på människor. I förlängningen kommer det att öka människans livskvalitet.

Vi vill vara med och utveckla den teknik som i framtiden gör det möjligt att för människan att  leva på nya platser i universum.

Vi engagerar oss också i arbetet med hur samhället ska anpassas till framtidens arbetsmarknad. En arbetsmarknad där AI och automation har implementerats brett och kompetensförsörjningsbehovet har ändrats.”