Brainpool PopUp Skåne…..Hjärnforskaren Martin Garwicz: Hjärnan en av vetenskapens största utmaningar…..

Venue

Altitude Meetings

Lokal Satellit Nordenskiöldsgartan 24, 21119 Malmö

Malmö, SE, 21119ÄNTLIGEN kommer Brainpool till Skåne!!!


Måndagen den 18 mars bjuder Brainpool in till den första lokala träffen i Skåne.


Under kvällen kommer vi berätta om Brainpool, verksamheten och planerna framåt. Befintliga medlemmar kommer också att berätta om vad de gillar med Brainpool. Under denna del är nyfikna föräldrar välkomna, sedan är det ungomar (99-05) endast :-). 


På programmet förutom snack och häng:


Brainpool pop-up Skåne med Professor och hjärnforskare Martin Garwicz:  Hjärnans funktion – en informationsbearbetande anordning och en av vetenskapens största utmaningar. Föreläsning, samtal och funderingar


Att förstå hjärnans funktioner, avvikelser och sjukdomstillstånd utgör en av vetenskapens största utmaningar, med betydelse såväl för vårt sätt att se på oss själva och vår plats i universum, som för vården av drabbade patienter.


Samspelet mellan hjärnana ingående komponenter utgör grunden för en lång rad av de funktioner som ligger till grund för vår existens – allt ifrån enkla smärtreflexer, vår förmåga att uppleva, minnas, räkna, kommunicera, till vårt självmedvetande. Intresset för hjärnan sträcker sig också utanför neurovetenskapen – dess funktioner och lösningar på olika problem har t.ex. inspirerat de olika vågorna av forskning och utveckling avseende artificiell intelligens. 

Men i nuläget är luckorna i vår kunskap om och förståelse av hjärnans funktioner och mekanismer enorma och vi behöver nya, innovativa verktyg för att samla in de data och göra de analyser som krävs för att ta nästa stora kliv i förståelse av den mänskliga hjärnan.” 


Professor Martin Garwicz – integrativ neurofysiologi. Martin arbetar dels inom Neuronano Research Center, vars övergripande målsättning är att utveckla en ny generation av neurala interface för forskning och kliniska tillämpningar, dels inom Läkarprogrammet vid Lunds Universitet, med huvudansvar för studenternas utbildning i Vetenskapligt förhållningssätt.


Superstolta att presentera medverkan av våra grymma partners som är med och arrangerar Brainpools PopUps i Skåne:


Projekttorped: Gustav Widerström, Ideon Open. 


Eventpartner: Alitude Meetings 


PROGRAM


17:00 Välkomna och intro (föräldrar välkomna) 
17.30 Föreläsning
19.00 Summering och planen framöver
19:30 Tack för denna gång! 


Begränsat antal platser: 25


Vem: Ungdomar födda 00-05,  som gillar djupare tankar, har intensiva intressen och älskar kunskap. Särskilt begåvade unga. 


Frågor:


gustav.widerstrom@ideonopen.com, 070 851 35 85


stina@brainpoolsweden.com, 076 802 31 00 


Mer info och anmälan på www.brainpoolsweden.com


VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFAS!!!


Gänget bakom Brainpool