Digitalt Inspiration Club: Kreativitet med Petra Holmberg

Venue

Stockholm Central

zoom, 111 64 zoom

zoom, Stockholms län, SE, 111 64

kreativitet med Petra Holmberg 26/11

Denna kväll kommer handla om konst och kreativitet. Konst betyder “kunnande” eller att ”arrangera”. Vad är konst, måste konsten vara vacker? Ska konst kanske vara rörande eller upprörande? Konsten är inte konstant – den är relativ, det vill säga att åskådaren avgör i stor utsträckning vilken betydelse ett verk får.

Kreativitet – är det en ”krydda” i tillvaron eller en sorts urkraft som vi kan använda på många områden, inte enbart att måla en tavla? Kvällen kanske väcker mer frågor än ger svar, men förhoppningsvis tänker vi tillsammans nya tankar kring ämnena konst och kreativitet!

Petra Holmberg är kulturvetare utbildad på Stockholms universitet, huvudämne konstvetenskap, och jobbar som intendent sedan 2002 på Världskulturmuseerna med ansvarsområden Japan; huvudfokus textil och mode. Som museitjänsteman har hon ett mångårigt intresse av kommunikation med museipubliken i form av utställningar, visningar, föredrag m m. Hon undervisar på lärosäten sedan över 20 år och har egen konstnärlig verksamhet inom foto och textil där hon också undervisar i textilt skapande (naturlig färgning). Petra kommer ge sin personliga ingång i ämnena konst och kreativitet och inleder med att berätta om sin väg till dessa.

Som vanligt blir det härligt häng och quiz!

Varmt välkomna!